Naš program obsega

  • Izgradnjo večnamenske športne dvorane ob OŠ
  • Dokončanje Doma zaščite in reševanja
  • Nadaljevanje aktivnosti za izgradnjo vzhodne obvoznice
  • Zagotavljanje pogojev za društveno delo za vse generacije
  • Širitev športne infrastrukture in novo nogometno igrišče
  • Vzpostavitev kolesarskih povezav v vse smeri
  • Program za starejše občane
Župan Peter Ložar