Naš program obsega

  • dokončanje projekta Večnamenske dvorane ob Osnovni  šoli
  • zagotavljanje še boljših pogojev za društveno delo  v vseh generacijah
  • zaščita naravnega okolja, nadaljevanje projekta Marja in revitalizacija voda v Trzinu
  • nadaljnje učinkovito pridobivanje
  • nepovratnih sredstev kohezijskih skladov EU
  • nadaljevanje aktivnosti za izgradnjo vzhodne trzinske obvoznice
  • širitev športne infrastrukture in površin za najmlajše
  • nadaljevanje projekta kolesarskih povezav
  • program dolgožive družbe za starejše občane
  • širitev zdravstvene dejavnosti za najmlajše in odrasle

Župan Peter Ložar