Naš program obsega

  • dokončanje projekta Večnamenske dvorane ob Osnovni  šoli,
  • zagotavljanje še boljših pogojev za društveno delo  v vseh generacijah,
  • zaščita naravnega okolja, nadaljevanje projekta Marja in revitalizacija voda v Trzinu,
  • nadaljnje učinkovito pridobivanje nepovratnih sredstev kohezijskih skladov EU,
  • nadaljevanje aktivnosti za izgradnjo vzhodne trzinske obvoznice,
  • širitev športne infrastrukture in površin za najmlajše,
  • nadaljevanje projekta kolesarskih povezav,
  • program dolgožive družbe za starejše občane,
  • širitev zdravstvene dejavnosti za najmlajše in odrasle

Župan Peter Ložar