Mandat 2018 – 2022

V mandatu 2018 -2022 smo uspešno izpeljali naslednje projekte:

 • ureditev in otvoritev parka v Domu starejših občanov,
 • nova igrala na vseh otroških igriščih,
 • zip line in namizni tenis v ŠRP Mlake,
 • namestitev zapornice pri OŠ Trzin,
 • izgradnja učilnice na prostem za OŠ Trzin,
 • elektro polnilnice za avtomobile,
 • “car sharing” točke,
 • projekt “Mala Barja”,
 • subvencionirane vstopnice za občane Trzina za Arboretum Volčji potok,
 • Muzej na prostem,
 • Kulturno srce Trzina,
 • ureditev starega vaškega jedra,
 • razširitev kanala Snugovec,
 • podaljšanje certifikata Mladim prijazna občina,
 • izgradnja in otvorite Doma za zaščito in reševanje občine Trzin,
 • kino na prostem,
 • urejena kolesarska povezava med Mlakami in IOC Trzin,
 • nove kolesarske poti,