Predstavitev liste

Lista za trajnostni razvoj Trzina že ves čas ustvarjalno sodeluje v načrtovanju razvoja občine in je prevzela odgovornost za razvoj danes najrazvitejše slovenske občine, uspešne tudi na področjih rabe obnovljivih virov in učinkovite rabe energije, ločevanja odpadkov, društvenega, kulturnega, športnega in družabnega življenja, varnosti, skrbi za starejše, mlade in najmlajše.

Med kandidati na listi so najbolj aktivni občani in občanke, predani prostovoljci, uspešni podjetniki, ljudje s pozitivnimi političnimi izkušnjami in mladi aktivisti, ki jim delo v javno korist predstavlja veliko zadovoljstvo. Listo odlikuje ravnotežje med članicami in člani iz vseh delov Trzina in različnih poklicev, kar nam omogoča kompetentno obvladovanje področij dela občinskega sveta. Imamo izkušnje in znamo!

Predlagali smo razvojni program občine in to je tudi naš volilni program: Trajnostni razvoj Trzina. Želimo, da Trzin ostane najrazvitejša občina, znana po varstvu okolja in narave, učinkoviti rabi energije in rabi obnovljivih virov le te.