Anica Mušič

 

Anica Mušič

Vzgojiteljica, učiteljica v pokoju.

Anica Mušič je vso svojo delovno dobo preživela med mladino in otroki, najprej kot vzgojiteljica, kasneje pa kot učiteljica v OŠ Trzin. Čeprav je zdaj upokojena, je še vedno rada v stiku z mladimi, zato je dejavna v Društvu prijateljev mladine Trzin (DPM). S prostovoljnim delom v društvu si prizadeva za čim bolj kakovostno preživljanje prostega časa. Močno podpira pomoč učencem z učnimi težavami, ki ga organizirajo v društvu.

Anica Mušič se kot članica občinskega odbora za kulturo, šolstvo, šport in dejavnosti društev že nekaj časa zavzemam za uvedbo logopeda v Osnovni šoli Trzin, saj bi bila to pomembna podpora otrokom z govornimi motnjami.

Kot članica Liste za trajnostni razvoj Trzina, ki v svojem programu velik poudarek namenja kakovostnemu društvenemu in družabnemu življenju za VSE Trzince, si Anica Mušič želi, da bi se v občini čim bolje počutili vsi občani in da bi se udeleževali številnih prireditev, ki jim omogočajo povezovanje in druženje.

Anica Mušič kandidira za občinsko svetnico zato, ker si v lokalnem prostoru želi čim manj neupravičenega kritizerstva in pritlehnega podtikanja in ker verjame v strpno reševanje problemov za dobro našega kraja.