Anton Peršak

 

Anton Peršak

Univerzitetni diplomirani režiser in komparativist, minister za kulturo v bivši vladi.

Ko se je Anton Peršak leta 1988 priselil v Trzin, si je zadal, da zaradi dotedanjih številnih selitev tukaj ostane za vselej. Trzin je postal njegov dom in dom vse njegove družine, zato ni nenavadno, da se je že kmalu vključil v različne prostovoljne dejavnosti in leta 1996 organiziral prvo čistilno akcijo v gozdu med Mlakami in OIC. Leta 1994 je bil izvoljen v občinski svet tedaj še skupne Občine Domžale in leta 1996 v svet KS Trzin. Sodeloval je tudi z glavnimi pobudniki za ustanovitev Občine Trzin (T. Ipavec, J. Valenčak …), nato pa bil leta 1998 izvoljen za prvega župana nove Občine Trzin občine. Občani so mu župansko vlogo zaupali še trikrat: 2002, 2006 in 2010, pred štirimi leti pa je kandidiral kot kandidat za svetnika in bil tudi izvoljen. Z imenovanjem za ministra za kulturo je maja 2016 svoje mesto v občinskem svetu prepustil Dunji Špendal.

Anton Peršak je že kot župan in kasneje kot svetnik deloval v skladu s trajnostnim razvojem Občine Trzin. Zavzema se za uravnotežen gospodarski razvoj ob enakovrednem upoštevanju varstva okolja in socialnega ravnovesja. To je programska usmeritev, ki jo bo zagovarjal in deloval v skladu z njo tudi v prihodnjem mandatu.

Kandidira s ciljem, da bi v občini Trzin sprejeli občinsko strategijo dolgožive družbe, ki bi upoštevala demografske spremembe (staranje prebivalstva) in se bolj posvetila preventivi pred demenco. V prihodnje bo spodbujal aktivnosti starejših in prenašanje njihovih izkušenj na mlajše generacije, poleg tega pa bo podpiral uresničevanje občinskih naložb in programov za mlade, za skupine s posebnimi potrebami, programov za samooskrbo ipd., ki jih predlaga in načrtuje Lista za trajnostni razvoj Trzina. Še posebej se bo zavzemal za nadaljnji razvoj turizma v občini, zlasti  na področju kulture in rekreacije.