Anton Peršak

 

Anton Peršak

Univerzitetni diplomirani režiser in komparativist, minister za kulturo v bivši vladi.

V Trzin se je priselil leta 1988 in po mnogih selitvah sklenil z družino ostati za vedno. Trzin je sprejel kot svoj dom in dom svoje družine in se zato že kmalu vključil v razne prostovoljne dejavnosti in akcije in tako že leta 1996 organiziral prvo čistilno akcijo gozda med Mlakami in OIC Trzin. Leta 1994 je bil kot eden treh predstavnikov KS Trzin izvoljen v Občinski svet tedaj še skupne Občine Domžale in leta 1996 v svet KS Trzin. Sodeloval je (že leta 1994 in tudi leta 1998) z nosilci pobude za ustanovitev Občine Trzin in bil nato leta 1998 izvoljen za prvega župana nove občine. Občani so mu to funkcijo zaupali še trikrat (2002, 2006 in 2010) in ga leta 2014 in leta 2018 izvolili tudi v občinski svet. Ko je maja leta 2016 postal minister za kulturo, je funkcijo skladno z zakonom prepustil Dunji Špendal.

Kot župan in občinski svetnik se je zavzemal za trajnostni razvoj občine: torej za skladen gospodarski razvoj ob enakovrednem upoštevanja varstva okolja in vzdrževanja socialnega ravnovesja v občini ter širše. To bo njegova ključna programska usmeritev tudi v prihodnje.

Kandidira še posebej z željo, da Občina Trzin dodela in sprejme strategijo dolgožive družbe s posebnim poudarkom, ki še zadeva zlasti vključenost starejših in preventivne dejavnosti za preprečevanje demence ter vključenost mladih (štipendije, razvoj zaposlitvenih možnosti, interesne dejavnosti). Ob že doseženem na teh področjih si želi nadaljnje spodbude za aktivno življenje starejših in načrtno delovanje v podporo mladim. Kar zadeva naložbe podpira zlasti izgradnjo večnamenske športne dvorane in druge športne infrastrukture, nadaljnji razvoj kulturne infrastrukture, razvoj turizma in ostalih gospodarskih dejavnosti v skladu z načeli trajnostnega razvoja in željo, naj bo življenje v Trzinu še boljše in lepše za vse!