Jožefa Valenčak

 

Jožefa Valenčak

Strokovnjakinja za odnose z javnostmi, upokojenka.

Lahko bi rekli, da je Jožefa Valenčak kot rojena Trzinka vpeta v vse pore trzinskega dogajanja. Svoj čas je v takratni Občini Domžale sodelovala v različnih organih in komisijah: dolga leta je vodila poravnalni svet, sodelovala v volilnih komisijah, odborih in  številnih društvih; med drugim je desetletje aktivno delovala v Planinskem društvu Onger Trzin, sodelovala pri občinski reviji Odsev in bila do nedavna predsednica Turističnega društva Kanja Trzin. V sredini devetdesetih je z delom v komisiji tedanje Krajevne skupnosti Trzin aktivno podprla pospešeno izgradnjo telefonskih priključkov. Mnogo prebivalcev Trzina pozna Jožefo oziroma Jožico Valenčak kot eno izmed pobudnic za samostojno občino Trzin. V drugem in tretjem mandatu je bila izvoljena za svetnico v občinski svet, trenutno pa je kot predstavnica Občine Trzin že drugi mandat dejavna v svetu Medobčinskega muzeja Kamnik. Je soavtorica razstave in projekta »Kaj Trzin lahko ponudi prebivalcem in obiskovalcem našega kraja« in projekta Gozdna učna pot Onger.

Jožica Valenčak kandidira na Listi za trajnostni razvoj Trzina zato, ker podpira cilje in načrte kandidata za župana, Petra Ložarja. Med njimi še posebej projekt celovite ureditve območja pod Ongrom; od kamnoloma do cerkve Sv. Florijana, ki sodi med pomembno naravno in kulturno dediščino Trzina. Nadaljevati želi delo z mladimi in jim preko različnih krožkov in raziskovalnih nalog približati kraj, v katerem živijo, saj se bodo tako tudi kasneje kot dijaki in študentje lažje aktivno vključili v družabno in poklicno življenje v Trzinu.