Klavdija Tretjak

Klavdija Tretjak

Ekonomistka, vizažistka – samostojna podjetnica.

Klavdija Tretjak je Trzinčanka, ki skupaj z možem in tremi otroki živi v Trzinu že 16 let. Po preselitvi je najprej živela na Ljubljanski cesti, potem pa se ji je kraj tako zelo priljubil, da se iz Trzina niso želeli več odseliti in so si z družino poiskali hišo v Mlakah.

Članica Liste za trajnostni razvoj Trzina je osem let, medtem ko je občinska svetnica en mandat, tj. štiri leta. V tem času je opravljala funkcijo predsednice Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter bila članica več drugih odborov. Poleg tega je dejavna v Turističnem društvu Kanja Trzin, v katerem prostovoljno opravlja tudi naloge podpredsednice društva. Je soorganizatorka nekaterih odmevnih trzinskih prireditev, kot so Florijanov sejem, Veliki čarovniški žur, Miklavževanje, …, kjer jo lahko pogosto vidimo v vlogi maskerke. S svojimi mojstrskimi poslikavami obrazov pogosto pomaga razveseljevati otroke tudi pri organizaciji prireditev drugih društev. Dejavna je kot predstavnica staršev v Svetu staršev OŠ Trzin.

Na občinskih volitvah ponovno kandidira z željo spodbujati prostovoljno delo v društvih in medsebojno povezovanje vseh generacij na območju občine. Njeno delovanje bo usmerjeno predvsem v kakovost bivanja občanov Trzina, saj si želi, da bi Trzin postal še bolj prijazen, urejen in čist kraj. Kot članica občinskega sveta bo še naprej delovala transparentno in odgovorno, pri odločanju o sprejemu oziroma izvajanju raznih projektov pa se bo zavzemala predvsem za rešitve, ki bodo koristile kar največjemu številu občanov.