Milan Karče

 

Milan Karče

Uni. dipl. inž. strojništva, upokojenec.

Milan Karče se je z družino priselil v Trzin pred skoraj 50 leti, kot občinski svetnik pa deluje v kraju vse od nastanka Občine Trzin, torej 20 let. V tem obdobju je bil pet let in pol na mestu podžupana, krajše obdobje pa tudi župana. Ves čas svojega delovanja v občinskem svetu je bil dejaven v številnih odborih, najmočnejši pečat pa je pustil v Odboru za gospodarske javne službe. V zadnjem mandatu je bil predsednik Statutarne pravne komisije in med drugim tudi član gradbenega odbora za izgradnjo Doma zaščite in reševanja Trzin (DZIR).

Kot podžupan je sodeloval pri izgradnji Doma starejših občanov, krožišča na Mlakarjevi ulici, obnovi številnih cest, gradnji nizkoenergijskega vrtca Žabica, ureditvi stanovanjsko-skladiščnega objekta Lopa, oživitvi Jefačnikove domačije in pri projektu vodooskrbe Trzina.

Skrb za kakovostno vodo je ena izmed prioritetnih nalog Milana Karčeta, zato ni naključje, da že od vsega začetka kandidira prav na Listi za trajnostni razvoj Trzina, ki v lokalnem razvojnem programu poudarja ravno tovrstne, sonaravne projekte. Milan Karče si želi, da bi bili med projekti v prihodnje tudi nov kulturni dom, večnamenska športna dvorana, obvoznica mimo starega dela Trzina in vzpostavitev energetsko učinkovite občine. Ne mara praznih obljub in kandidira zato, ker si želi čim prej začeti z delom na teh projektih.