Nuša Repše

Nuša Repše

Organizacijska vodja, podžupanja.

Nuša Repše je Trzinka, ki z družino živi v Industrijsko obrtni coni Trzin. Je predstavnica mlajše generacije občinskih svetnikov in uspešno zaključuje že svoj peti mandat. Dejavna je v več občinskih odborih, zadnje dve leti pa opravlja funkcijo podžupanje, je podpredsednica in članica upravnega odbora Turističnega društva Kanja Trzin, kjer organizira odmevne in zelo obiskane dogodke za najmlajše Trzince: Gregorjevo, Veliki čarovniški žur, Miklavževanje in Sejem v Trzinu. Je vedno aktivna in pripravljena priskočiti na pomoč, organizaciji naštetih dogodkov pa nameni veliko prostovoljskih ur. V letošnjem letu je prejela bronasto priznanja občine Trzin za prostovoljno delo.

Nuša Repše trdno verjame v vizijo prihodnosti, ki jo zastopa Lista za trajnostni razvoj Trzina. Kandidira zato, ker si želi uresničiti zadane projekte. Še naprej se želi zavzemati za dobrobit vseh občank in občanov, še posebej pa si bo prizadevala narediti kar največ za prijetno počutje mladih družin v lokalnem okolju in bo še naprej močan povezovalni člen med IOC in ostalimi deli Trzina.