Veronika Weixler

 

Veronika Weixler

Absolventka politologije, študentka.

Veronika Weixler se je tekom študija podrobno seznanila s prednostmi in slabostmi delovanja lokalne samouprave, zdaj pa želi svoje znanje s članstvom v občinskem svetu prenesti tudi v prakso. V kandidaturo je vstopila s prepričanjem, da je vključenost lokalne mladine ključna točka za trajnostni razvoj občine. Na položaju svetnice se  bo zavzemala za to, da bo pozornost občine vseskozi usmerjena v ustvarjanje spodbudnih pogojev za razvoj mladih prebivalcev Trzina, tako z nadgradnjo sodelovanja z obstoječimi institucijami (šola, društva) kot s spodbujanjem oblikovanja novih mladinskih društev in neformalnih skupin. Prizadevala si bo tudi za oživitev trzinskega centra za mlade.

Veronika Weixler verjame, da lahko mladi s pomočjo društvenih in skupinskih dejavnosti uveljavijo svoj potencial in prispevajo prepotreben delež k sprejemanju razvojnih odločitev občine, zato se bo zavzemala tudi za učinkovito implementacijo Strategije za mlade v občini Trzin od leta 2017 do 2022, ki je bila sprejeta v mandatnem obdobju 2014‒2018, saj zajema pomembna področja za mlade od participacije, organiziranja, zdravja, informiranja, zaposlovanja, izobraževanja do mobilnosti. Uspešno vključevanje mladih generacij bo njena prioriteta, saj verjame, da je to ključen element nemotenega razvoja in uspešne prihodnosti občine.