Veronika Weixler

 

Veronika Weixler

Diplomirana politologinja, zaposlena kot projektni vodja.

Veronika Weixler je kot diplomirana politologinja podrobno seznanjena s prednostmi in slabostmi delovanja lokalne samouprave. Zadnji mandat je bila tudi članica Občinskega sveta Občine Trzin, kjer je delovanje lokalne samouprave spoznala tudi v praksi.

Bila je članica kar treh odborov:

  • Odbor za mladino, namestnica predsednika;
  • Odbor za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev, članica; in
  • Odbor za socialno politiko, zdravstvo in dejavnost humanitarnih društev, namestnica predsednika.

Na položaju svetnice se bo še naprej zavzemala, da bo pozornost občine vseskozi usmerjena v ustvarjanje spodbudnih pogojev za razvoj mladih prebivalcev Trzina, tako z nadgradnjo sodelovanja z obstoječimi institucijami (šola, društva) kot z nadaljevanjem spodbujanja oblikovanja novih mladinskih društev in neformalnih skupin. Kot svetnica si bo najbolj prizadevala za aktivno sodelovanje med občino in mladimi, saj je sodelovanje z mladimi ključna točka za trajnostni razvoj občine. V občini bo pri vsakem ukrepu pretehtala tudi okoljevarstvene vidike.

Poleg tega se bo še naprej potegovala za višja vlaganja v kulturo in tako podpirala kulturno udejstvovanje vseh prebivalk in prebivalcev Trzina. Že od osnovne šole sodeluje pri raznovrstnih dogodkih KUD Franc Kotar Trzin, zato se zaveda kako ključnega pomena so investicije v kulturo in društva za krepitev povezanosti lokalne skupnosti.

Veronika Weixler verjame, da lahko mladi s pomočjo društvenih in skupinskih dejavnosti uveljavijo svoj potencial in prispevajo prepotreben delež k sprejemanju razvojnih odločitev občine. Uspešno vključevanje mladih generacij bo njena prioriteta, saj verjame, da je to ključen element nemotenega razvoja in uspešne prihodnosti občine.