Predstavitev župana

Peter Ložar

Peter Ložar

Diplomirani pravnik, župan Občine Trzin 2014‒2022.

 

Peter Ložar je župan z jasno vizijo, usmerjeno v prihodnost. Zavzema se za zmeren razvoj in uvajanje novosti, ki bodo prijazne občanom v vseh življenjskih obdobjih. Njegova želja je zagotoviti prebivalcem občine še več kakovostnih storitev na področju rekreacije, športa, kulturnega in društvenega življenja ter seveda predšolskega varstva in osnovnošolskega izobraževanja.

Njegov cilj je, da občina Trzin tudi v prihodnjih štirih letih ostane ena redkih nezadolženih občin s pozitivno bilanco, energetsko varčna in s trajnostno naravnano vizijo. Tudi v prihodnje želi upravičiti naslova, ki ju je Trzin prejel med prvimi občinami v Sloveniji: Mladim prijazna občina in Branju prijazna občina.

V času njegovega županovanja je občina Trzin iz kohezijskih skladov EU pridobila več kot tri milijone evrov nepovratnih sredstev, ki so bila namenjena za nadgradnjo Centralne čistilne naprave, izgradnjo kolesarskih povezav, za zaščito mokrišč in ohranjanje kulturne dediščine. V prihodnjih letih namerava poskrbeti, da bo občina z evropskimi sredstvi financirala projekte , nadaljevati želi z intenzivno zaščito mokrišč in barjanskih predelov Trzina ter urediti obnovo igral na otroških igriščih.

V letih med 2014 in 2022je občina Trzin pod njegovim vodenjem prenovila petino komunalne infrastrukture in dobršen del občinskih cest in pločnikov, dokončal se je nov Dom zaščite in reševanja, občani pa smo dobili urejene zelenice in drevorede. Prometno problematiko je reševal s krožišči in inovativnimi prometnimi rešitvami, kot je denimo križišče iz Mlak, ki je prva tovrstna rešitev v Sloveniji.

Peter Ložar je človek, ki se zavzema za čim višjo kakovost življenja v Trzinu. Na vseh ravneh.