Program in cilji

 

 • širitev zdravstvene mreže z novimi prostori in novimi programi pediatrije, zobozdravstva in preventivnih programov, ki bodo omogočali visoko zraven zdravstvenih storitev v Trzinu
 • nadaljnje učinkovito pridobivanje nepovratnih sredstev EU s področja trajnostne mobilnosti, zaščite naravnega okolja in projektov namenjenih ogroženim skupinam

 • izgradnjo večnamenske športne dvorane ob osnovni šoli, ki bi učencem in rekreativnim športnikom rešila zagate s prostorom, obenem pa služila kot prostor za večje prireditve in dogodke v Trzinu
 • nadaljevanje aktivnosti za izgradnjo vzhodne obvoznice, ki se je po dolgih letih neaktivnosti začela v letu 2018 s sprejetjem dogovora Regionalnega prostorskega načrta med občinami Trzin, Mengeš in Domžale, zraven pa je sodelovalo Ministrstvo za infrastrukturo
 • zagotavljanje pogojev za društveno delo za vse generacije od najmlajših do najstarejših z velikim poudarkom na prostovoljstvu

 • širitev športne infrastrukture, kolesarski poligon – pumptrack in novo nogometno igrišče
 • vzpostavitev novih kolesarskih povezav v vse smeri s pomočjo kohezijskih sredstev
 • nadaljnji razvoj OIC z obnovo infrastrukture in zagotavljanjem novih parkirnih mest
 • oživitev delovanja Centra kreativne ekonomije kot zagonski projekt za podjetnike
 • začetek priprav za gradnjo novega kulturnega doma
 • program dolgožive družbe za starejše občane,

 • nova igrala za otroke na otroških igriščih, ki bodo zagotavljala varno in kvalitetno igro naših najmlajših občanov,
 • stalne izboljšave in visoka kvaliteta storitev v trzinskem vrtcu,
 • nov pasji park ob naselju Mlake,
 • nadaljnje optimizacije na področju cestne razsvetljave in varnosti v prometu,
 • novi drevoredi in nadaljnje urejanje zelenih površin,
 • nova lokacija za potencialno pokopališče,
 • trajnostno obnavljanje komunalne infrastrukture in zagotavljanje vzdržnih cen storitev,
 • umiritev prometa na Mengeški cesti in ureditev severnega vhoda v Trzin,
 • zagotavljanje pogojev za delovanje Centra aktivnosti Trzina in vseh društev na področju športa, kulture in humanitarnih dejavnosti,
 • vzdrževanje visoke ravni izobrazbe v OŠ, s podporo dejavnostim, zagotavljanjem logopeda in nadstandardnih programov,
 • električne polnilnice za elektro avtomobile, motorje in kolesa,
 • programi za mlade družine in širitev dejavnosti za mlade na področju prostega časa, mobilnosti in zaposlitvenih možnosti.

Nadaljevali bomo z obnovo ulic v takem tempu kot do sedaj in skrbeli, da bo Trzin še bolj urejen, lep in zelen ter zgled uspešne in za življenje prijetne občine.