Dunja Špendal

 

Dunja Špendal

Upravno-administrativna tehnica, upokojenka.

Dunja Špendal zase pravi, da je »ponosna Trzinka«, saj se je že pred mnogimi leti dejavno vključila v društveno in družabno življenje kraja, čeprav se je v Mlake priselila. Po 40 letih življenja v Trzinu, danes o kraju ve več kot marsikateri rojen Trzinec, in sicer po zaslugi dolgoletne aktivnosti v Turističnem društvu Kanja, ki mu od letos tudi predseduje. Je ena glavnih pobudnic in ocenjevalk pri podelitvi priznanj za urejenost kraja. Piše za občinsko revijo Odsev, v Društvu upokojencev Žerjavčki opravlja naloge podpredsednice, kot svetnica sodeluje v več občinskih komisijah.

Dunjo Špendal skozi življenje vodi prepričanje, da se je dobro nenehno izobraževati in širiti svoja obzorja, zato se ob vseh drugih aktivnostih udeležuje tudi izobraževanj, predavanj in druženj, ki jih pripravlja trzinski CAT. Zaradi njenega prizadevnega dela v številnih društvih je lani prejela tudi zlato občinsko priznanje.

V prihodnjem mandatu si bo prizadevala za večjo povezanost in sodelovanje med prebivalci, saj je po njenem mnenju prav to ključnega pomena za obogatitev kakovosti življenja v kraju, kjer živimo. Dunja Špendal zato vsem polaga na srce: »Družimo se, si pomagajmo in bodimo srečni, da živimo na tem prelepem koščku naše domovine!«