Robin Kleindienst

Robin Kleindienst

Gimnazijski maturant, študent gradbeništva

Robin Kleindienst je član upravnega odbora Kulturno umetniškega društva Trzin, kjer redno organizira številne družbene dogodke, predvsem tiste, ki so namenjeni mladim.

Vse življenje živi in ustvarja v Trzinu, zato prepozna potrebe in izzive mladih v našem lokalnem okolju.

Na občinskih volitvah prvič kandidira z željo spodbujanja kulturnih dejavnosti v Trzinu, posodabljanja infrastrukture in digitalizacije. Želi olajšati uporabo javnega prevoza, postaviti ustrezno osvetljeno in varno kolesarnico v bližini postaj za vlak in avtobus, posledično povečati uporabo javnega prevoza in zmanjšati onesnaževanje okolja ter tako prispevati k trajnostnemu razvoju občine.

Robin Kleindienst se bo kot izvoljen svetnik zavzemal za izboljšanje pogojev življenja mladih s povečanjem sredstev za obnovo rekreacijskih površin in olajšanjem uporabe javnega prevoza ter višjim sofinanciranjem dejavnosti trzinskih društev.