Program dolgožive družbe za starejše občane

»Občinsko strategijo dolgožive skupnosti« z izhodišči in naslonitvijo na državno »Strategijo dolgožive družbe«. Gre za to, da se seveda ne le slovenska družba v celoti, temveč tudi skupnost občanov vsake občine posebej stara (pričakovana življenjska doba se daljša, delež starejših – nad 65 let – seveda tudi). V Trzinu smo kar nekaj že naredili, tako občina kot prostovoljci (dom starejših, oskrbovana stanovanja, odprava ovir, samopomočne skupine, podpora občine programu pomoči na domu, srečanja starejših itd.), vendar vidimo vsaj še nekaj možnosti in potreb. Na primer:

  • Zasnova in izvajanje programov preventivnih dejavnosti za obrambo pred demenco (gre za vsaj pet sklopov: izobraževanje in osveščanje o problematiki demence, ustrezne fizične aktivnosti za različno zmožne skupine, »trening možganov«, socialni stiki, razvoj ustreznih navad: prehrana, spanje, hidracija…,
  • Nadaljnji razvoj programa in spodbude izvajanju aktivnosti v okviru programa »Starejši za starejše«,
  • Akcijski načrt za uvajanje koncepta celovite oskrbe v obsegu, primernem za raven občine,
  • medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje ter
  • vključevanje starejših v različne, tudi gospodarske dejavnosti kot prenašanje izkušenj, podpora aktivnosti starejših itd.